MENU
 

CABUTAN BERTUAH MDYP CUKAI TAKSIRAN 2022
KEPADA PEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN TANPA TUNGGAKAN

Syarat-syarat cabutan bertuah adalah seperti berikut:-

a) Telah menjelaskan cukai taksiran sehingga Tahun 2022.
b) Tiada tunggakan cukai taksiran.
c) Pegangan berstatus kediaman dan di atas nama individu sahaja layak menyertai cabutan bertuah.
   Pemaju, Syarikat atau Badan Kerajaan adalah tidak layak untuk mengambil bahagian di dalam program ini.
d) Nama pemilik di dalam rekod cukai harta hendaklah sama dengan pemilik terkini.
   Pemilik perlu melengkapkan maklumat pemilik pada Borang I,
   (borang pindah milik) dan borang J (Borang Waris) jika data berbeza.
e) Hanya dibuka untuk warganegara Malaysia sahaja.
f) Penyertaan dibuka sehingga 30 September 2022.
g) Penyertaan adalah secara automatik tanpa perlu mengemukakan borang penyertaan.
h) Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu hadiah sahaja.
i) Setiap pemenang akan dihubungi melalui telefon atau hebahan melalui 'FB' rasmi MDYP