MENU
 

 PERMOHONAN LESEN SEPANDUK / KAIN RENTANG

  1. Pemohon hendaklah mengisi satu salinan borang dengan terang dan jelas.
  2. Semua dokuman yang dikehendaki mestilah dilampirkan.
  3. Perkataan-perkataan dalam bahasa malaysia hendaklah diberi keutamaan iaitu saiznya lebih besar daripada perkataan-perkataan bahasa lain (jika digunakan), ditulis di tempat yang lebih jelas dan diwarnakan dengan lebih terang.
  4. Sediakan ruang berukuran 2’ x 1’ di bahagian kiri sebelah bawah sepanduk/ kain rentang kegunaan catatan rujukan majlis
  5. Mendapatkan kelulusan daripada dewan bahasa dan pustaka.

Isi dan lengkapkan borang yang disediakan. Sertakan dokumen yang diperlukan:

  1. Satu salinan fotostat kad pengenalan.
  2. Salinan pengesahan dari Dewan Bahasa dan Pusataka.
borang_permohonan_kain_rentang.pdf