MENU
 

PRA-SYARAT PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN  

  1. Bagi perniagaan yang menjalankan aktiviti hiburan, hendaklah mendapatkan lesen hiburan dari pejabat daerah batu pahat terlebih dahulu.
  2. Bagi perniagaan yang ada menjual arak, hendaklah mendapatkan lesen arak dari Pejabat Daerah Batu Pahat terlebih dahulu
  3. Bagi perniagaan yang memberi impak kepada alam sekitar seperti kilang kayu, kilang tayar, kilang sawit dan premis lain-lain yang berkenaan , hendaklah mendapatkan permohonan menjalankan aktiviti perniagaan di jabatan alam sekitar terlebih dahulu dan mengemukakan salinan borang permohonan yang telah dihantar ke jabatan alam sekitar atau sebarang bukti dokumen alam sekitar kepada bahagian pelesenan majlis daerah yong peng. 
  4. Bagi perniagaan yang ada membuat ubahan tambahan bangunan kedai dan tanah yang beralamat bermula dengan ‘lot’ atau ‘ptd’ hendaklah mengemukakan permohonan kebenaran merancang ke bahagian osc majlis daerah yong peng dan menyerahkan salinan borang permohonan kebenaran merancang tersebut kepada bahagian pelesenan majlis daerah yong peng.

 

Nota:
Kegagalan mengikuti pra-syarat di atas akan menyebabkan permohonan tuan/puan tidak akan diproses.  

BORANG PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN

borang_permohonan_lesen_premis_perniagaan_gp_2023.pdf