MENU
 

MOHON LUANGKAN SEDIKIT MASA ANDA UNTUK MENGISI SOAL SELIDIK KERAJAAN NEGERI JOHOR.

Kerajaan Negeri Johor melalui PLANMalaysia@Johor dengan kerjasama PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) sedang menyediakan Blueprint Bandar Pintar Negeri Johor.

Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan awam serta maklumbalas awal dalam memastikan perancangan dan hala tuju penyediaan Blueprint Bandar Pintar yang inklusif.

Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas masa dan usaha di dalam mengemukakan maklumbalas.

Tempoh Soal Selidik:

1 – 14 September 2021

Capaian Borang Soal-Selidik:

https://arcg.is/1PKSTv0

Hubungi kami di talian 07-2667200 untuk maklumat lanjut.

Terima kasih di atas kerjasama anda.