MENU
 

HOTLINE ADUAN RASMI CENTRAL COMMAND CENTRE (CCC) DAN DISTRICT COMMAND CENTRE (DCC) NEGERI JOHOR

Sebarang aduan berkenaan ketidakpatuhan SOP boleh dilakukan di balai berdekatan atau terus hubungi CCC 072254074 atau Gerakan IPK Johor (CCC).