MENU
 

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) sedang mengadakan satu Kajian Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Di Negeri Yang Menerima Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Akta 672) melalui kerjasama dengan pihak Universiti Teknologi Mara (UiTM).

a) KEBERKESANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL OLEH KONSESI BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT AWAM ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjhp97iE_FrOrH7UTDs_UxrHoH5DF4WV0MgnsKxui_5gXnPw/viewform?usp=sf_link

 

b) KEBERKESANAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM OLEH KONSESI BERDASARKAN PERSEPSI PENDUDUK DI KAWASAN KEDIAMAN https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbR4Cr9pAOkojQYcHP_2ROguQKnEZ3wUprMQjuxOyYsnXUMQ/viewform?usp=sf_link