MENU
 
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.
  1. Memproses dan mempertimbangkan dan pengeluaran lesen baru dan papan iklan ke atas pelbagai jenis lesen perniagaan.
    • Mengeluarkan lesen premis perniagaan dan papan iklan.
    • Mengeluarkan lesen penjaja.
    • Mengeluarkan lesen sementara.
  2. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil yang diperuntukkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya.
    • Mengambil tindakan bersepadu dengan Unit Undang-Undang atas pelanggaran peraturan.

 

Pautan Laman