MENU
 
  1. Memproses dan mempertimbangkan dan pengeluaran lesen baru dan papan iklan ke atas pelbagai jenis lesen perniagaan.
    • Mengeluarkan lesen premis perniagaan dan papan iklan.
    • Mengeluarkan lesen penjaja.
    • Mengeluarkan lesen sementara.
  2. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil yang diperuntukkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya.
    • Mengambil tindakan bersepadu dengan Unit Undang-Undang atas pelanggaran peraturan.

 

Pautan Laman