MENU
 

Borang Permohonan Pindah Milik / Tukar Alamat Lesen Premis

Isi dan lengkapkan borang yang disediakan. Sertakan dokumen yang diperlukan:

  1. Salinan lesen terdahulu.
  2. Salinan Kad Pengenalan.
  3. Salinan daftar perniagaan.
  4. Surat kebenaran pindahmilik dari pemilik asal / Perjanjian Sewa.
  5. Salinan Surat Kematian (jika perlu).
  6. Bayaran proses pindahmilik/tukar alamat berjumlah RM50.00.
  7. Salinan resit cukai harta terbaru yang telah dijelaskan
Borang Permohonan Pindah Milik / Tukar Alamat Lesen Premis

 

Pautan Laman