MENU

Bahagian Teknologi Maklumat
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Zarina Binti Abdullah Penolong Pegawai Tadbir (Teknologi Maklumat) N29 07-4681030 07-4671712 mdyp@johor.gov.my
Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Haji Abdul Shukur Bin Osman Arkitek J41 07-4671276 07-4671712 mdyp@johor.gov.my
Bahagian Kawalan Bangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohamad Fakhrul Fitri Bin Basar Penolong Jurutera JA29 07-4681030 07-4671712 mdyp@johor.gov.my
Bahagian Perancangan Pembangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Rahayu Bnti Ahmad Bakri Pembantu Tadbir P/O 07-4681030 07-4671712 mdyp@johor.gov.my
Bahagian Landskap
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Muhammad Zainuddin Bin Ahmad Juruteknik Landskap 07-4681030 07-4671712 mdyp@johor.gov.my
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Raidah binti Saiman Akauntan W41 07-4678121 07-4671712 raidah@johor.gov.my
Nurul Ashikin Binti Abdul Rahman Pembantu Tadbir Kewangan 07-4671276
Haslinda Binti Ahmad Pembantu Tadbir Kewangan 07-4671276
Nur Azima Binti Hamzah Pembantu Tadbir Kewangan W29 (KUP) 07-4681029 07-4671712 mdyp@johor.gov.my
Norismaliza Binti Isenin Pembantu Tadbir Kewangan 07-4671276

Pautan Laman