MENU
 

Soal Selidik Pelaksanaan Dasar Waktu Bekerja Fleksi (WBF) Dalam Perkhidmatan Awam

Semua pegawai perkhidmatan awam di peringkat agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang menggunakan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) dalam aturan kerja harian dijemput untuk melengkapkan soal selidik ini bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar WBF dalam perkhidmatan awam.

◾️ Tempoh Soal Selidik:

1 - 15 Julai 2022

Pautan Laman