MENU
 
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

OBJEKTIF STRATEGI MAJLIS DAERAH YONG PENG

  1. Tadbir urus yang cekap dan efektif.
  2. Kutipan hasil yang cekap dan berkesan.
  3. Pembangunan mampan.
  4. Persekitaran kondusif.
  5. Kesejahteraan masyarakat.

Pautan Laman