MENU
 

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal telah menerbitkan satu iklan berkaitan kitar semula sebagai salah satu cara meningkatkan kesedaran orang ramai. Klik di sini untuk pautan video promosi di Laman KPKT.

Pautan Laman