MENU
 

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Daerah Yong Peng dalam Mesyuarat Penuh yang bersidang pd 28 Februari 2022 telah BERSETUJU memberi Pelanjutan Tempoh Bayaran Cukai Harta 1/2 Tahun Pertama 2022 yang tamat tempoh pada 28 Februari 2022 kepada sehingga 14 Mac 2022.

  • Semua pemilik harta diminta mengambil peluang untuk menjelaskan bayaran cukai harta dalam tempoh tersebut.
  • Denda lewat bayar kadar akan dikenakan mulai 15 Mac 2022.
  • Selepas tamat tempoh tersebut, denda lewat bayar kadar akan dikenakan dan setelah diberi notis, sekiranya pemilik masih gagal menjelaskan bayaran cukai harta, pihak MDYP akan mengambil tindakan SITAAN dan tindakan yang sewajarnya mengikut peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976.

 

Pautan Laman