MENU
 
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

YBhg. Tan Sri/ Dato’ Seri/ Datuk/ Dato’/ Datin/ Dr./ Tuan/ Puan,

 

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung tahap pengamalan nilai-nilai murni di jabatan/agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada tuan/puan. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan jabatan/agensi ini, sila beri maklum balas kepada pernyataan-pernyataan yang berikut dalam konteks semasa. Kami menghargai maklum balas yang jujur dan rasional daripada anda. Maklum balas yang diberikan adalah SULIT. (LINK MAKLUM BALAS PELANGGAN)

 

Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mengisi soal selidik ini.

 

Pautan Laman