MENU
 

CBP adalah cukai kepenggunaan meliputi semua sektor ekonomi iaitu semua barang dan perkhidmatan yang dibuat di Malaysia dan diimport kecuali barang dan perkhidmatan tertentu yang dikategorikan di bawah perintah pembekalan berkadar sifar dan perintah pembekalan dikecualikan sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kewangan dan disiarkan dalam Warta.

CBP juga dikenali VAT (value added tax) dikenakan ke atas bekalan barangan dan perkhidmatan di setiap peringkat rantaian bekalan daripada pembekal sehingga peringkat peruncit.

Kadar CBP yang dicadangkan adalah 4% iaitu lebih rendah dari kadar cukai jualan (5% dan 10%) dan cukai perkhidmatan (5%) yang dikenakan pada masa sekarang.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila klik di sini.

Klik di sini untuk memuat turun risalah penerangan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) serta senarai barangan yang tidak dikenakan cukai.

Pautan Laman