MENU
 

BORANG PERMOHONAN LESEN BILLBOARD, PAPAN IKLAN & PAPAN TUNJUK ARAH

  1. Pemohon hendaklah mengisi satu salinan borang dengan terang dan jelas.
  2. Semua dokuman yang dikehendaki mestilah dilampirkan.
  3. Perkataan-perkataan dalam bahasa malaysia hendaklah diberi keutamaan iaitu saiznya lebih besar daripada perkataan-perkataan bahasa lain (jika digunakan), ditulis di tempat yang lebih jelas dan diwarnakan dengan lebih terang

Isi dan lengkapkan borang yang disediakan. Sertakan dokumen yang diperlukan:

  1. Satu Salinan contoh visual papan iklan/reka bentuk berwarna.
  2. Satu Salinan fotostat lesen perniagaan.
  3. Satu salinan fotostat Pendaftaran perniagaan (SSM).
  4. Satu salinan permohonan mendirikan struktur billboard dari bahagian Pelan (bagi permohonan billboard).
  5. Mendapatkan pengesahan dari Dewan Bahasa dan Pustaka
  6. Mendapatkan kelulusan dari bahagian OSC MDYP (bagi lesen Billboard)
borang_permohonan_lesen_billboard_iklan_tunjuk_arah.pdf