MENU
 
Keterangan: 
Majlis Daerah Yong Peng mempelawa kepada semua kontraktor G1 hingga G7 untuk mendaftar dengan mengisi segala maklumat dan salinan dokumen yang diperlukan di dalam borang pendaftaran atas talian secara online.
Dengan menghantar borang ini, saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat yang saya beri adalah benar. Saya juga bersetuju bahawa pihak Majlis Daerah Yong Peng berhak untuk membuat semakan atas maklumat yang diberikan. JIKA TIDAK BENAR, maka penawaran kerja yang ditawarkan akan secara automatik terbatal dan saya tidak akan menuntut apa-apa kerugian disebabkan maklumat yang tidak benar.

Pautan Laman