MENU

Julai Hingga Disember 2017

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI

STANDARD

% MENEPATI

STANDARD

JUMLAH TIDAK MENEPATI

STANDARD

% TIDAK MENEPATI

STANDARD

1)Menyelesaikan urusan pelanggan di kaunter dalam tempoh dua (2) minit bagi setiap bil.

12433

100%

0

0%

12433

2)Memproses pemohonan lesen premis perniagaan dan iklan perniagaan dalam tempoh dua (2) hingga tiga (3) bulan dengan syarat permohonan lengkap  dan berserta dengan dokumen yang diperlukan serta mematuhi syarat-syarat Jabatan yang berkaitan.

80

89%

10

11%

90

3)Memproses permohonan pindahmilik harta dan memaklumkan keputusan kepada pemilik dalam tempoh dua (2) minggu dengan syarat ia disertakan dengan dokumen yang lengkap.

226

100%

0

0%

226

4)Memberi maklum balas kepada aduan-aduan awam samada bertulis atau lisan dalam masa dua puluh empat (24) jam selepas aduan diterima dengan syarat butiran aduan adalah jelas dan tepat.

140

99%

1

1%

141

5)Membuat pembayaran bagi setiap tuntutan/bil dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat perkhidmatan/bekalan telah di sempurnakan dan disertai dokumen yang lengkap. 

706

99%

9

1%

715

 

 

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

 

% MENEPATI STANDARD

 

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

 

 

JUMLAH

 

22770

 

99.8%

 

30

 

0.2%